SKRÄDDARSYDDA MASKINER

SKRÄDDARSYDDA MASKINER

Tack vare Nitty-Grittys stora investeringar i forskning och den fortlöpande specialiserade utbildningen för högkvalificerad personal, har företaget lyckas införskaffa den know-how som nu erbjuds utöver det produktsortiment som marknadsförs till alla kunder som behöver skräddarsydda maskiner för svetsningsbetning och märkning av rostfritt stål. Att vara stålspecialist innebär följande för oss: att vi gör vår 20-åriga expertis tillgänglig för våra kunder genom att studera skräddarsydda lösningar, så att vi kan konstruera och bygga skräddarsydda maskiner för betning och skräddarsydda maskiner för märkning av rostfritt stål från början till slut. Det här är avancerade maskiner som kan tillgodose alla upptänkliga behov, och säkerställer därmed att även de kunder som använder rostfria stålprodukter under svåra förhållanden, som t.ex. tillverkare av tvättmaskinstrummor, blir nöjda.
Såväl våra skräddarsydda maskiner för betning som våra skräddarsydda maskiner för märkning av rostfritt stål, kan monteras med de mest skiftande tekniker i produktionskedjan, och uppfyller därmed behoven hos företag som behandlar, svetsar och omvandlar rostfritt stål inom de mest skilda områden, däribland livsmedels-, läkemedels- och medicinska sektorer.

Nitty Gritty INOX SPECIALISTS