MAKE IT SHINE – Inox Specialister

BETNING OCH PASSIVERING

Decapaggio

Nitty-Gritty Clinox är den mest kompletta och avancerade serien med maskiner för svetsrengöring i världen idag. Genom att dra nytta av den växelriktarteknik som Nitty-Gritty var först ut med att tillämpa i sina maskiner, kan alla Clinox-maskiner kontrollera strömmen och därmed säkerställa ett större spännings- och amperetalsintervall. Detta möjliggör arbete i optimala förhållanden och på alla upptänkliga ytor utan att man behöver riskera oåterkallelig skada på metallen ifall man skulle råka vidröra den med en oskyddad elektrod, vilket ofta händer när man använder maskiner med integrerad transformator för svetsrengöring.
Förklaringen är enkel: i händelse av kortslutning bryter växelriktaren strömmen på en tusendels sekund och därmed undviks skada. Med ett enda steg, som säkerställer det bästa resultatet utan slöseri med tid, kan alla Clinox-maskiner både utföra betning – dvs. avlägsna järnoxid (med den typiska blå och bronsbruna färgen) – och därmed skydda stålets utseende och undvika korrosion, och passivering, dvs. återställandet av lagret av kromoxid, som skyddar det rostfria stålet från korrosion.

POLERING

Nitty Gritty INOX SPECIALISTS

Svetspoleringsprocessen måste vara extra noggrann när man behandlar stål med specialfinish, som t.ex. BA och Super Mirror. Det finns två huvudorsaker till att poleringsprocessen är så viktig: behovet av att göra ytan på det rostfria stålet enhetlig efter betning, och behovet av att främja och förbättra stålpassiveringsprocessen.
På samma sätt som för betningen görs polerprocessen i ett enda steg, tack vare Nitty-Grittys sortiment med Clinox-produkter. Till skillnad från andra maskiner behöver Clinox inte använda vare sig pasta eller slipande papper – som blir allt tunnare efter varje steg – och säkerställer därmed det bästa tänkbara resultatet utan slöseri med tid.

NEUTRALISERING

Neutralizzazione

Neutraliseringen är den process som avbryter effekten av betmedlet, neutraliserar det och undviker att det bildas ringar. Denna process åstadkoms genom Inox Fit, vätskan från Nitty-Gritty som sprayas på efter betning och polering och som verkar över hela ytan och som, tack vare en högre ytspänning än vad vatten har, säkerställer en perfekt finish på alla typer av stål.

INGEN GROPKORROSION

Pitting

Om vi utför svetsbetningsproceduren med en kolfiberborste på en maskin med integrerad transformator – som tekniskt sett inte kan hantera kortslutningar som inträffar under processen – utsätter vi det rostfria stål som vi behandlar för fenomenet med mikrogropkorrosion: mikrohål, mikroskador som förhindrar en fullständig och fullgod passivering av den behandlade ytan. Faktum är att detta underminerar stålets motståndskraft och stålet kan exponeras för den specifika typ av korrosion som kallas gropkorrosion.
Tack vare växelriktartekniken i Nitty-Grittys sortiment med Clinox-produkter, drivs maskinen av en mikroprocessor som fångar upp och bryter kortslutningen, och undviker på så vis eventuell risk för mikrogropkorrosion. Därmed säkerställer vi en fullgod rostfri stålpassivering och undviker eventuell korrosion eller mikrogropkorrosion, även för produkter i tuffa miljöförhållanden (maritima, livsmedels-, läkemedels och medicinska sektorer).
Det är alltid skillnad på Nitty Grittys Clinox-maskiner och andra maskiner: även när denna skillnad inte kan ses med blotta ögat.

FÖRE

EFTER